O autorze
Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina od grudnia 2014 r. Z samorządem związana od 1995 r. W latach 2007–13 pełniła funkcję sekretarza gminy Jabłonna (powiat legionowski), a od 2013 r. – sekretarza miasta Kobyłka (powiat wołomiński). W wyborach samorządowych w 2014 r. spektakularnie pokonała walczącego o reelekcję burmistrza z PiS, w mieście nazywanym mazowieckim bastionem tej partii.

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (maj 2017) wyróżniona tytułem Samorządowiec Roku 2016, przyznanym przez czytelników serwisu PortalSamorzadowy.pl.

Członek komisji rewizyjnej Związku Miast Polskich. Skarbnik Stowarzyszenia Metropolia Warszawa.

Liderka skutecznej kampanii sprzeciwu wobec projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, złożonej do Sejmu bez konsultacji z obywatelami i samorządami. Inicjatorka deklaracji Nic o nas bez nas (luty 2017 r.), w której sformułowała sześć żądań wobec rządu i parlamentu, pierwsze z nich – dotyczące wycofania z Sejmu tzw. ustawy Sasina – zostało już zrealizowane. W deklaracji wskazała m.in. na powszechne oczekiwanie od rządu „unikania arogancji i pychy oraz kierowania się w swojej pracy pokorą, umiarem, roztropnością w działaniu i odpowiedzialnością”. W świetle wydarzeń ostatnich miesięcy ten postulat okazał się być wyjątkowo na miejscu.

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku na kierunkach administracja oraz politologia w zakresie służby cywilnej. Ukończyła Akademię Liderów Samorządowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego.

Od urodzenia mieszka w Wołominie. Mężatka, matka dwóch córek.

Deklaracja: Nic o nas bez nas [03.02.2017]

Poselski projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, który dotyczy 33 gmin i ponad 2,5 mln osób został złożony do Sejmu bez konsultacji z obywatelami. Narusza on interesy mieszkańców stołecznych i podwarszawskich gmin. Nie możemy się zgodzić na to, by władza ignorowała głos obywateli i podejmowała za nich decyzje. Z ludźmi trzeba rozmawiać. Wszyscy na to zasługują, na tym polega demokracja.

Zarząd Związku Miast Polskich w stanowisku z 20 stycznia 2017 r. tak podsumował jakość tworzonego obecnie prawa: „…brak rzetelnych konsultacji społecznych oraz zbyt krótki czas na opiniowanie projektów. Projekty poselskie tworzone są praktycznie bez żadnych reguł, w tym bez obowiązku konsultacji. Parlament praktycznie zmarginalizował instytucję wysłuchania publicznego, a także nie traktuje poważnie większości projektów obywatelskich”.

Dlatego słusznym żądaniem jest oczekiwanie:
1. Wycofania z Sejmu antyspołecznej i antysamorządowej „ustawy Sasina”. Nie powinna być ona w ogóle przedmiotem obrad.
2. Przeprowadzenia przez rząd uczciwych konsultacji społecznych na temat ustroju miasta stołecznego Warszawy. Autorem nowego projektu powinien być rząd i resort administracji w ścisłej współpracy z samorządami.
3. Włączenia w konsultacje jak najszerszych grup społecznych, reprezentujących wszystkie środowiska lokalne oraz ekspertów.
4. Przedstawienia wszystkich konsekwencji planowanych rozwiązań: prawnych, finansowych, zarządczych i innych, które będą miały wpływ na codzienne życie mieszkańców.
5. Przestrzegania zasady, że ludzi trzeba słuchać – „i młodszych i starszych, i biednych i bogatych”, bo Polska jest naszym wspólnym dobrem.
6. Unikania przez rząd arogancji i pychy oraz kierowania się w swojej pracy pokorą, umiarem, roztropnością w działaniu i odpowiedzialnością.

Powyższe zasady muszą dotyczyć wszelkich działań rządu i parlamentu. Sprawy socjalne są bardzo ważne, bo pozwalają na godne życie. Ale nie można zapominać o sferze wolności osobistej i przywiązaniu do naszych małych Ojczyzn. Nie może być zgody na podejmowanie decyzji za nas i „uszczęśliwianie na siłę”.


Jesteśmy jednym Narodem i wszyscy kochamy Polskę. Czas na prawdziwą dobrą zmianę w samorządach – zmianę, która skończy z dzieleniem Polaków i będzie szanować zasadę, która jest prawem każdego Polaka: „Nic o nas bez nas”.

Wołomin, dn. 3 lutego 2017 r.

Elżbieta Radwan
Burmistrz Wołomina
NicONasBezNas.org
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...